Skip to content

Voelend Bewustzijn Praktijk voor ademtherapie, ontspanningstherapie,  lichaamsmassage en bewustzijn gevestigd aan de Zinkweg 130, 3262 BE te Oud-Beijerland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden opgeslagen en bewaard , waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld.

 

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Voelend Bewustzijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken :
  Voor- en achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  Emailadres
  Ziektekostenverzekering en nummer
  BSN nummer
  Bankrekeningnummer

 

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Voelend Bewustzijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.
  Uw persoonsgegevens verwerken en bewaren wij voor het afhandelen van de facturatie voor de aan u geboden dienstverlening en uw betalingen. Dit om te kunnen voldoen aan onze wettelijke adminstratieverplichtingen.
  De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur t.b.v.  een eventuele vergoeding van de behandeling.
  Het gaat dan om uw persoonsgegevens, geboortedatum, het verzekerdennummer, de datum van de behandeling, de omschrijving van uw behandeling, de kosten van uw behandeling en uw BSN nummer.
  Uw medische gegevens worden opgeslagen om verdere behandeling van de cliënt/deelnemer mogelijk te maken.

 

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Voelend Bewustzijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO=Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) om van u een dossier aan te leggen.
  Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de door u gevolgde Adem en Ontspanningstherapie. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en gegevens die ik – uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming –  heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts of andere behandelaars.
  De gegevens t.b.v. de boekhouding bewaren we volgens de wettelijke bewaartermijnen zoals omschreven door de belasting.
  De overige gegevens bewaar ik volgens  wettelijke bewaartermijn voor therapeuten.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Voelend Bewustzijn  deelt uw gegevens niet met derden. Indien wel dan uitsluitend met uw expliciete schriftelijke toestemming. De overige gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze gegevens geven wij door aan onze boekhouder.

 

 1. De website voelendbewustzijn.nl van Voelend Bewustzijn inclusief Facebook  wordt mede beheerd door onze websitebeheerder Stefan van Rijt van Talk Today
  Voelend Bewustzijn  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat wij persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voelend Bewustzijn  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voelend Bewustzijn  gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers de volgende diensten te leveren.
  Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale activiteiten. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen via ons contactformulier.
  Als u bij Voelend Bewustzijn  een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Voelend Bewustzijn account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mail adres.Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht, om bijdragen en/of rececensies die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren en/of te verwijderen.Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Voelend Bewustzijn.Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

 

 1. Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voelend Bewustzijn gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.Wij gebruiken externe advertentie technologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internet advertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen van bezoekers op onze website te registreren en op basis  van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van onze bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.De gegevens die op de website verzameld worden zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.Social Media
  Wij willen het voor u zo makkelijk mogelijk maken om de website van www.voelendbewustzijn.nl te delen via Social Media. Dit kan onder andere door andere door middel van Social Media (delen) knoppen.
  Voelend Bewustzijn  heeft Facebook en Instagram als bedrijfspagina. Facebook en Instagram hebben hun eigen verschillende privacy verklaringen.Links
  Op de website van www.voelendbewustzijn.nl vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken, gaat u naar een website buiten www.voelendbewustzijn.nl. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst www.voelendbewustzijn.nl u door naar de cookie- of privacy verklaring van deze websites.
 2. Rechten omtrent uw gegevens.
  U heeft recht op inzage, rectifcatie of verwijdering van uw persoonsgegeven welke wij van u in ons bezit hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde partij te laten uitvoeren.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voelend Bewustzijn  sturen naar info@voelendbewustzijn.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw ID/paspoort,  pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.Bij verwijdering van de gegevens zijn wij mogelijk gebonden aan andere wettelijke verplichtingen zoals een wettelijke bewaartermijn.

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Voelend Bewustzijn neemt de bescherming van uw persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er als aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@voelendbewustzijn.nl Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen in te dienen.
Back To Top