Skip to content

Marie-José is na vele omzwervingen gestart met haar nieuwe missie. Zij heeft vele opleidingen gevolgd. In haar arbeidzame leven heeft zij met name in de jeugdhulpverlening gewerkt. Op 57 jarige leeftijd besloot zij te stoppen met haar reguliere werk. Helemaal weer terug naar haar zelf. Zij wilde weer kunnen voelen wie zij werkelijk was. Haar toenmalige praktijk strookte niet meer met wie zij was. Het was voor haar heel duidelijk om een andere beweging te maken. Door iets te beëindigen kon zij werkelijk gaan voelen. Wie ben ik? Wie ben ik niet? Dat was een hele opgave om vanuit niks weer te gaan creëren. Diep van binnen voelde zij dat zij al gestart was met haar nieuwe levenspad. Door deze beweging te maken, opende er zich nieuwe mogelijkheden. Zo kon zij de vrijheid weer voelen in wie zij was, zonder de rollen die zij altijd gespeeld heeft in haar leven. Het valt niet mee om los te zijn van constructen. Zij ziet steeds meer hoe belangrijk het is om vanuit het gevoel te leven. Zij ziet in hoe belangrijk het is om het lichaam te voelen. Verbinding te maken met het hoofd, het brein zodat wij zelf aan het stuur staan en wij ons kunnen verbinden met het voelende bewustzijn, het Hart. Daarnaast voelt zij de belangrijkheid van de trilling die in ons allemaal aanwezig is. Kwantumfysica ziet zij steeds meer als een trillingsbeweging. Een trilling of frequentie die wij zelf zijn. Door middel van emotie, ons voelende bewustzijn en onszelf te verbinden met lichaam, hoofd en hart kunnen wij beweging brengen in situaties en in onszelf. Terug naar de grootsheid van wie wij zijn.

Water speelt hierin een belangrijke rol. Water is bewustZijn. Natuurwater, zoals zeeën, rivieren, natuurlijke meren, beekjes hebben een specifieke trilling. Water beweegt, water stroomt, water is een geleider.

Om weer aanwezig te zijn in onszelf is het belangrijk om:

Om weer aanwezig te zijn in onszelf is het belangrijk om:

  1. ons lichaam te voelen (door bv. een massage, ademtherapie)
  2. te weten dat je jouw stuur kan bedienen en jou huidige brein niet de leiding laat nemen.
  3. te weten dat je deze twee (jouw lichaam en jouw brein) kan verbinden met het meest krachtige van jouw zelf JOUW HART. Zodat je vanuit dat hartsbewuszijn de leiding kan nemen.
  4. Met deze gezamenlijke verbinding kan jij weer zelf scheppen, creëren, zodat je weer kunt voelen wie jij bent. Van denkend voelen naar voelend denken.

Ik vind het belangrijk om te werken vanuit jouw kracht en niet vanuit jouw klacht.
Door samen te werken, creëren wij een nieuwe wereld.

Ik vind het belangrijk om te werken vanuit jouw kracht en niet vanuit jouw klacht.

Groet,

Marie-José
Beweegbrenger

Back To Top