Ga naar hoofdinhoud

Mijn naam hier op aarde is Marie-José. Na vele omzwervingen en banen met name in de jeugdhulpverlening en het volgen van diverse opleidingen, start ik nu met mijn nieuwe missie. Op 57 jarige leeftijd besloot ik te stoppen met mijn reguliere werk. Helemaal weer terug naar mezelf, om mezelf weer te voelen. Mijn werk en mijn toenmalige praktijk strookte niet meer met wie ik was. De noodzaak iets te beëindigen voelde zo duidelijk waardoor ik dit besluit kon nemen. Vandaaruit kon ik gaan voelen wat ik werkelijk wilde met mijn leven. Wilde ik zo doorgaan als dat ik altijd al heb gedaan of wilde ik het totaal anders? En als ik het anders wilde, hoe ging ik dat dan doen? Dat was een hele opgave om vanuit niks weer te gaan creëren. Diep van binnen voelde ik dat ik dat al deed. Door deze beweging openden nieuwe mogelijkheden.

De WATERKRACHT

Emoto is een wetenschapper die experimenten heeft gedaan met het water kristal. Hij ontdekte dat water reageert op negatieve of niet fijne dingen en de liefdeskracht. Zo werd het waterkristal helderder met mooie klassieke muziek en onzuiver door bv. heavy metal muziek.

Ook ging dat zo met gedachten. Tijdens een experiment met gekookte rijst (ook daar zit water in) werd het water zuiver bij liefdevolle en positieve gedachten en ronduit smerig bij lelijke gedachten of bij het negeren van een rijstpotje. Natuurlijk wilde ik dat live uitproberen en heb ik dat uitgevoerd bij diverse groepen met kinderen. Het was werkelijk waar! Het potje met liefdevolle en positieve gedachten bleef wit (tot wel 6 weken!!). De beide andere potjes met negatieve gedachten en het potje wat genegeerd werden groen, schimmelig en vies.

Wat vertelt dat ons, wat zeggen wij tegen onszelf, zijn wij tevreden met onszelf of zijn wij altijd bezig met die dempende en beperkende gedachtes?

Om weer aanwezig te zijn in onszelf is het belangrijk om:

  1. ons lichaam te voelen (door bv. een massage, ademtherapie)
  2. te weten dat je jouw stuur kan bedienen en jou huidige brein niet de leiding laat nemen.
  3. te weten dat je deze twee (jouw lichaam en jouw brein) kan verbinden met het meest krachtige van jouw zelf JOUW HART. Zodat je vanuit dat hartsbewuszijn de leiding kan nemen.
  4. Met deze gezamenlijke verbinding kan jij weer zelf scheppen, creëren, zodat je weer kunt voelen wie jij bent. Van denkend voelen naar voelend denken.

Ik vind het belangrijk om te werken vanuit jouw kracht en niet vanuit jouw klacht.
Door samen te werken, creëren wij een nieuwe wereld.

Ik noem mijzelf daarvoor van nu af aan een

BEWEEGBRENGER

Back To Top